Adatvédelmi tájékoztató

 1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Chiro Marketing Korlátolt Felel?sség? Társaság (Székhely: 5200 T?r?kszentmiklós, Teny?i út 6. Cégjegyzékszám: 16-09-009570; Adószám: 14065806-2-16) által a www.www.jeff-the-chef.com.com internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket r?gzítse.

 1. Adatkezel? megnevezése

Név: Chiro Marketing Kft.

Székhely: 5200 T?r?kszentmiklós, Teny?i út 6.

Telefonszám: 0670 930 6779

Email cím: info@www.jeff-the-chef.com

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név Cím Tevékenység
WPViking Kft. 4200 Hajdúszoboszló, K?sialja u. 16 Weboldal üzemeltetés
NetMasters Europe Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi S. u. 5. Tárhely szolgáltatás

 

 1. Az általunk kezelt adatok
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Id?tartam

Honlap látogatása:

Cél:

 • a honlap rendeltetésszer? és színvonalas m?k?désének biztosítása, a szolgáltatásaink min?ségének ellen?rzése és javítása,
 • a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,
 • a látogatottság mérésére,
 • statisztikai célok
Társaságunk jogos érdeke – IP cím
– a látogatás id?pontja
– a meglátogatott aloldalak adatai
– az ?n által használt operációs rendszer és b?ngész? típusa
180 nap

Ajánlatkérés

Cél: Adatgy?jtés személyre szabott ajánlatküldés céljából

Hozzájárulás
 • Teljes név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Cégnév (nem k?telez?)
 • Weboldal címe (nem k?telez?)
 • Facebook oldal címe (nem k?telez?)
1 év

állás jelentkezés

Cél: állásra jelentkez?k adatainak gy?jtése elbírálás céljából

Hozzájárulás
 • Teljes név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Fizetési igény
 • ?néletrajz
 • Motivációs levél
1 év

Hírlevél feliratkozás:

Cél: Ingyenes e-book let?ltése, hírek és ajánlatok továbbítása

Hozzájárulás
 • Keresztnév
 • E-mail cím
A hozzájárulás visszavonásáig

3.1 A rendszer m?k?dtetése során technikailag r?gzítésre kerül? adatok: a felhasználó bejelentkez? számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezel? rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként r?gzít. Az automatikusan r?gzítésre kerül? adatokat a rendszer a felhasználó kül?n nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – t?rvény által k?telez?vé tett esetek kivételével – ?ssze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezel? fér hozzá.

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Az adatkezelés céljai részletesen:

Hírlevél küldés céljából t?rtén? adatkezelés esetén:

 1. érintett kifejezett hozzájárulása esetén hírlevél küldése részére, amely adott esetben reklámnak, illetve marketing vagy direkt marketing küldeménynek is min?sülhet;

Ajánlatkérés esetén:

 1. érintett azonosítása;
 2. érintett és Adatkezel? k?z?tti kommunikáció biztosítása;
 3. érintett részére rendszerüzenet eljuttatása;
 4. Adatok esetleges statisztikai célra t?rtén? felhasználása anonimizáltan;
 5. érintett részére személyre szabott árajánlat küldése;

4.1 Az adatkezel? jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó ?nkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs ?nrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t?rvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz k?t?tten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.www.jeff-the-chef.com honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás.

4.4 Az automatikusan r?gzítésre kerül? adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5 Az adatkezel? a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltér? célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára t?rtén? kiadása – jogszabály eltér? rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó el?zetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 1. Mely személyek vesznek-e részt adatfeldolgozóként a személyes adatok kezelésében, milyen módon t?rténik az adatfeldolgozás?

Az érintett által megadott személyes adatokat Adatkezel? vezet? tisztségvisel?i és munkavállalói, valamint az Adatvédelmi szabályzatban adatfeldolgozóként vagy az adattovábbítás címzettjeiként megnevezett személyek vezet? tisztségvisel?i és munkavállalói ismerhetik meg.

Adatkezel? egyben adatfeldolgozónak is min?sül, azaz az adatkezeléshez kapcsolódó technikai m?veleteket végez. Az adatfeldolgozásra információs rendszer útján kerül sor.

Az adatkezelés során Adatkezel? más adatfeldolgozók szolgáltatásait is igénybe veszi:

NetMasters Europe Kft. mint tárhely szolgáltató az adatok tárolását végzi. A tárolásra ún. felh? alapú tárhelyen kerül sor.

T?rténik-e adatok továbbítása Adatkezel?n kívül más személy részére?

Annak érdekében, hogy érintett részére a Weboldal a lehet? legszínvonalasabb szolgáltatásokat nyújtja, Adatkezel? rajta kívül más személyeket is igénybe vesz a Weboldal m?k?dtetéséhez. Ezen személyek részére Adatkezel? érintett személyes adatait továbbítja.

WPViking Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, K?sialja u. 16.), mint weboldal üzemeltet?.

 1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag t?rvényben k?telez?en meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük ?ket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméret? adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az ?n számítógépére úgy, hogy azokat az ?n internetes b?ngész?je menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes b?ngész?k (Chrome, Firefox, stb.) t?bbsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik let?ltését és használatát, az viszont már ?nt?l függ, hogy a b?ngész? beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve ?n a már a számítógépen lév? eltárolt sütiket is tudja t?r?lni. A sütik használatáról az egyes b?ngész?k ?súgó” menüpontja nyújt b?vebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az ?n el?zetes hozzájárulását. Ezekr?l weblapunk az ?n els? látogatásának megkezdésekor ad r?vid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlít?, a felhasználói felület testreszabását segít? munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-k?zpontú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igényl? sütikr?l – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezd?dik – a Társaságunk az els? látogatás megkezdésekor tájékoztatja ?nt és kérjük az ?n hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az ?n hozzájárulása nélkül adatot gy?jthetnek.

A sütik elfogadása nem k?telez?, a Társaságunk azonban nem vállal azért felel?sséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon m?k?dik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél érvényesség
nyomk?vet? sütik (harmadik félt?l származó) Google Analytics nem igényel weboldal látogatások és viselkedési adatok (pl. oldalon t?lt?tt id?, meglátogatott oldalak, stb.) statisztikai elemzés weboldalunk teljesítményének n?velése érdekében 180 nap
nyomk?vet? sütik (harmadik félt?l származó) HubSpot igényel weboldalon t?rtént oldallátogatások r?gzítése, és a weboldalon keresztül kit?lt?tt ?rlapok adatgy?jtése perszonalizált árajánlat küldése, CRM adatgy?jtés 180 nap
remarketing sütik (harmadik félt?l származó) Google Ads igényel IP cím gy?jtése remarketing lista gy?jtése, a kés?bbiekben remarketing hirdetés IP címre célozva 180 nap
remarketing sütik (harmadik félt?l származó) Facebook pixel igényel IP cím gy?jtése remarketing lista gy?jtése, a kés?bbiekben remarketing hirdetés IP címre célozva 180 nap

A harmadik félt?l származó sütir?l (third party cookie) részletesen az alábbi oldalakon: https://www.google.com/policies/technologies/types/,

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

az adatvédelemr?l pedig az alábbi weboldalakon:

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

https://www.facebook.com/policies/cookies/

olvashat.

 1. Az adatkezelés id?tartama

8.1 ?A www.www.jeff-the-chef.com internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerz?dés megszüntetéséig, valamint a felhasználó visszavonásáig tart.

8.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott meg?rzési k?telezettségek teljesítését.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehet?ségek

9.1 Az érintett kérelmére az adatkezel? tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezel? a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

9.2 A felhasználó jogosult a helytelenül r?gzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

9.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak t?rlését kérni. A t?rlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges id?tartamig meg?rzi.

9.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhet?ségen keresztül gyakorolhatja: Levelezési cím: 1094 Budapest Bokréta utca 33. 2/6 Email: info@www.jeff-the-chef.com

9.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári T?rvényk?nyv alapján bíróság el?tt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezel? adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 1. Hírlevelek

10.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezel? csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi el?írásoknak megfelel? esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélr?l a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 1. Záró rendelkezések

11.1 Az adatkezel? k?telezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illet?leg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

11.2 Az adatkezel? fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezel? jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást k?zzéteszi a www.www.jeff-the-chef.com weboldalon. A módosítás hatályba lépését k?vet?en a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Nyugalom, t?lünk nem spam, hanem valóban hasznos marketing trendekkel kapcsolatos levelek érkeznek majd postaládádba. Ha nem vagy megelégedve, bármikor le is iratkozhatsz majd.

K?sz?n?m, nem kérem a hasznos trendeket.
私人影视,私人影视高清在线