?Nem akarom ezt a feladatot kiadni a kezemb?l, mert mire elmondom, mit kell csinálni, már meg is csináltam.” ?Csak én tudom ezt jól megcsinálni, nem bízom abban, hogy más hasonló színvonalon megcsinálja.” Ugye ismer?sek ezek a gondolatok? Sok cégvezet? fejében fordulnak meg ezek a mondatok nap mint nap, de sajnos ez a hozzáállás nem a cég érdekeit szolgálja. Hosszú távon visszaesést, hanyatlást, nem pedig fejl?dést hoz a vállalkozásba, hiszen minden fontos feladat a vezet? vállát nyomja, akinek így nincs ideje a tényleges vezetéssel foglalkozni. Olvass tovább, hogy megtudd, hogy lehet és hogyan érdemes JóL delegálni ahhoz, hogy a vállalkozásod sikeres lehessen, te pedig nyugodt maradhass.

Kezdjük az alapokkal.

Létezik cégen belüli és cégen kívüli delegálás. Bizonyos feladatokat ki lehet adni a kollégáknak, de akadnak olyanok is, amikre küls?s alvállalkozó lehet az optimális megoldás. Ez akkor jó d?ntés, ha cégen belül nincs kapacitásunk az adott task megoldására, vagy sem mi, sem a kollégáink nem rendelkeznek a megfelel? kompetenciával e téren.

Chiro Marketing delegálás

Milyen feladatokat célszer? delegálni házon belül és házon kívül?

A delegálás a vezetés velejárója, hiszen egy id? után lehetetlenné válik, hogy minden kardinális kérdést a vezet? oldjon meg egy személyben. Olyan emberekkel és csapattal, vagy alvállalkozókkal kell k?rülvennie magát, akik tudásában megbízik és biztos abban, hogy magas színvonalon végzik el a rájuk bízott feladatokat.

Házon belül akkor célszer? delegálni, ha az adott feladatra megvan a megfelel? szakember vagy szakemberekb?l álló gárda. Egy nagyobb cégnél kül?nb?z? osztályok m?k?dnek, így van pénzügy, logisztika, HR és marketing osztály is. Ebben az esetben a delegálás automatikus, minden osztály végzi a saját feladatát és a vezet? ténylegesen a vezetéssel foglalkozhat.

Kis- és k?zépvállalatoknál a helyzet már nem ilyen egyszer?, hiszen nehéz pénzügyileg fenntartani egész osztályokat, és ekkora munkamennyiségnél nem is valószín?, hogy egy szakember teljes munkaidejét elviszi az adott feladat. Ekkor érdemes részmunkaid?s szakemberekben, vagy házon kívüli delegálásban gondolkozni.

Házon kívüli delegálás

Egy kis- vagy k?zépvállalat esetében már nem egyértelm? a kül?nb?z? osztályok megléte. Gyakran csak a vállalkozás profiljára tartozó tevékenységre vannak meg a szakemberek és minden más, a cég munkáját támogató folyamatot kiszervezhetsz. érdemes ebben a helyzetben átgondolni, hogy milyen folyamatokat lehet kiadni küls?s cégnek ahelyett, hogy házon belül próbálnánk megoldani azt.

 • komplett csapat dolgozik az adott feladaton egy kolléga helyett
 • id?t spórol a cégnek, a bels?s kollégák más projektekre állíthatóak rá
 • hatékonyabban és professzionálisabban oldják meg a feladatot, hiszen minden nap ezzel foglalkoznak, ez a szakterületük
 • havidíj: a bels?s kolléga bérét neked kell kitermelni, míg a legt?bb alvállalkozó fix havidíjjal dolgozik, amiben akár 4-5 szakember díja is benne van
 • professzionális kivitelezés: egy küls?s cégt?l elvárható, hogy a pénzedért a szaktudása legjavát nyújtsa neked
 • gyors váltás: elégedetlenség esetén egy alvállalkozót gyorsabban és egyszer?bben tudsz lecserélni, mint egy bels?s kollégát

Milyen feladatokat érdemes delegálni?

Számos olyan terület van, amit érdemes házon kívülre delegálni. Ezek lehetnek például a k?nyvelés, a jogi tanácsadás, a logisztika vagy éppen a teljes marketing, hiszen olcsóbban, magasabb szaktudást ?vehetsz”.

A fentiek mind olyan komoly tudást és szakértelmet igényf? feladatok, amikre fel lehet venni saját kollégát vagy egy egész csapatot, de még úgy sem biztos, hogy t?kéletes hatékonysággal fognak m?k?dni ezek a részlegek.

Az online marketingben napról napra változnak a trendek. Folyamatosan képezni kell magukat a szakembereknek, hogy naprakészek legyenek a legújabb irányzatok terén. Ami tegnap még trendi volt és hatékonyan m?k?d?tt, ma már elavult és új irányokra van szükség.

Delegálás cégen kívül

A delegálást lehet jól és rosszul és csinálni. El?fordulhat, hogy leadunk olyan feladatokat, amiket mindenképpen nekünk kell megcsinálni, hiszen csak mi tudjuk képviselni cégünket az adott kérdésben. Az is gyakran el?fordul, hogy túlzott kontroll alatt tartjuk a kollégákat, vagy a megbízott alvállalkozókat, holott a cél az lenne, hogy a mi munkánkon k?nnyítsenek. Vizsgáljuk most meg ezt a kérdésk?rt, vagyis a delegálás rossz folyamatát.

Delegálás

Mit ne delegáljunk, és mit érdemes küls?s cégnek delegálni?

Vannak olyan feladatok, amiket természetükb?l fakadóan nem lehet delegálni. Vagy olyan speciális szaktudást, kompetenciát igényel, amivel csak a vezet? rendelkezik, vagy szükség van hozzá a vezet? kapcsolati hálójára, esetleg hitelvesztés lehet a vége, ha más csinálná. Vannak olyan feladatok is, amik bels?s kollégára nem delegálhatóak, de egy alvállalkozó t?kéletesen el tudja azt végezni.

Ne delegáljunk:

 1. Teljesítményértékelés. A kollégák a te értékelésedre, a te kritikádra vagy dicséretedre kíváncsiak, az az érték, ha a vezet? személyesen osztja meg velük, mit is gondol a munkájukról.
 2. Válsághelyzetet. A koronavírus alatt kül?n?sen el?térbe került ez a kérdés. Már tapasztalt vezet?k is olyan súlyos helyzetbe kerültek, amikre ?k sem voltak felkészülve. Ilyen szituációban a partnereid és a kollégáid is t?led várják a megoldást, de minimum az útmutatást. Maradj higgadt, és a fontos d?ntéseket hozd meg te magad! Ez azonban már egy átmenetet képez a delegálás folyamatában, hiszen egy küls?s partner például tanácsadóként segíthet az adott válsághelyzet megoldásában, vagy egy jó marketing ügyn?kség t?kéletes válságkommunikációs stratégiát készíthet számodra.
 3. Fels?vezet?i d?ntéseket és bizalmi ügyeket. Ebben csak nekünk és a velünk egy szinten lév?knek van kompetenciája.

Delegáljuk, de küls?s szakembernek:

 1. Olyan feladatokat, amikre az adott csapat vagy kolléga még nem érett meg, vagy nem megfelel? a szakmai kompetenciája. Ebben az esetben hiába van pontos feladatkiírás és t?kéletes briefelés, ha a megbízottak még nem látják át a pontos feladatokat és megoldásokat.
 2. Amit mi magunk sem szeretünk végrehajtani. Nem szerencsés az ilyen feladatokat rábízni egy kollégára, hiszen, ha mi sem szeretünk vele foglalkozni, akkor az átadás sem lesz g?rdülékeny, így a rossz hozzáállást is átadhatjuk a feladattal együtt. Egy alvállalkozó azonban remekül megoldja ezeket a helyzeteket, ha szaktudásába vág a feladat.

Most, hogy ismerjük a delegálás el?nyeit és rávilágítottunk olyan feladatokra, amiket nem szerencsés kiszervezni, nézzük meg, hogyan is kell JóL delegálni.

Jól delegálni

A helyes delegálás lépései

Tudom, hogy nem egyszer? kiengedni a kezedb?l a gyepl?t, de fontos, hogy meg tudd tenni. Jó esetben vezet?ként olyan emberekkel vesszük k?rül magunkat vállalkozásunkban, akikben bízunk és tudjuk, hogy képesek a vállalkozás érdekeit szem el?tt tartva maximálisan teljesíteni a feladatukat. Ha olyan feladatok adódnak a cégnél, amit sem mi, sem a kollégáink nem tudnának t?kéletesen teljesíteni, akkor pedig fontos, hogy egy küls?s szakért?i gárdának tudjuk kiadni a feladatot. Az alábbi lépéseket k?vetve sikeresen delegálhatsz fontos feladatokat.

 1. Határozd meg a pontos feladatot: Ez lehet egy részfeladat, vagy teljes projekt. A lényeg, hogy pontosan tudd, mi a feladat, mik a végrehajtás lépései, és ezeket a lépéseket ismertesd azokkal, akik részt fognak venni a megoldásban.
 2. Tudd, hogy milyen eredményt vársz: Pontosan határozd meg, hogy milyen végeredményt kell elérniük azoknak, akik az adott delegált projekten dolgozni fognak.
 3. A megfelel? csapatot vagy alvállalkozót jel?ld ki az adott feladatra: Csak olyanra bízd az adott munkát, aki rendelkezik a megfelel? kompetenciával, szaktudással és a leghatékonyabban tudja végrehajtani a feladatot.

4. Minden tudás és eszk?z legyen k?zismert: Adj át minden információt, mondd el, milyen eszk?z?ket, forrásokat használhatnak, mi a büdzsé, mi a határid? és kik az adott részfeladatok felel?sei. Azon nem bukhat meg egy delegált projekt, hogy a vezet? félinformációkat nyújt, vagy nem pontosan határozza meg az eszk?z?ket.
5.?Kérdezz vissza, hogy mindenki tisztában van-e a feladatával: Bizonyosodj meg róla, hogy mindenki értette a részleteket, és minden információ eljutott a megfelel? személyekhez.

6. Ha szükségesnek érezed, id?nként kérdezz rá a munka haladtára: Itt szokták a vezet?k a delegálás legnagyobb hibáját elk?vetni, a mikromenedzselést. Ez az a szituáció, amikor a vezet? látszatra delegálta a feladatot, de minden egyes apró részletét ellen?rzi, mindenre rákérdez, minden egyes levelet kiküldés el?tt elolvas. Nem bízik meg a csapatban, és akkor érzi csak biztonságban a projektet, ha mindent saját maga ellen?riz.

Ez homlok egyenest ellent mond a delegációnak, hiszen nem hogy id?t nyerne magának a vezet?, hanem pont hogy sokkal t?bbet t?lt azzal, hogy kollégáit, alvállalkozóit ellen?rizze.

mikromenedzsment

Tudjuk, hogy minden vezet?nek a saját cége a legfontosabb és nehezen engedi ki a kezei k?zül az irányítást, de egy id? után nem lehet mindent egyedül csinálni, hiszen az a cég fejl?désének útjába áll. Muszáj elengedni feladatokat annak érdekében, hogy a vállalkozás fejl?dhessen és a vezet? a fejlesztéssel és a vezet?i feladatokkal foglalkozhasson a k?nyvelés, a bevásárlás vagy a Facebook posztok megírása helyett. Ez a probléma akkor is gyakori, amikor alvállalkozóknak adják ki a munkát, így er?s elhatározás és bizalom kell ahhoz, hogy a delegálás valóban m?k?dj?n.

7. Tudd elengedni a feladatokat: Az el?z? pontból egyenesen k?vetkezik ez a lépés. Ha minden szükséges információt, anyagot, határid?t átadtál, akkor engedd el az adott feladatot! Bízz a kollégákban, a csapatodban, hiszen te alkalmaztad ?ket és nem véletlenül rájuk esett a választásod. Ha kérdéseik vannak, segítsd ?ket, de hagyd, hogy ?nállóan megoldják a feladatot.
8. Ellen?rizd az eredményt: Amikor elkészült az adott feladat, mindenképpen ellen?rizd és adj visszajelzést a csapatnak, kollégáknak az elvégzett munka min?ségér?l. Itt fontos saját magunk értékelése is. Jó feladatot delegáltam? Jól mértem fel a csapat tudását és hatékonyságát? Minden fontos kérdésre ilyenkor kell megkeresni a választ.

Ellen?rzés

Sikeres delegálást kívánunk neked!

Ha neked is gondot okoz a marketing házon belül, akkor keress minket bátran és delegáld ki nekünk!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Nyugalom, t?lünk nem spam, hanem valóban hasznos marketing trendekkel kapcsolatos levelek érkeznek majd postaládádba. Ha nem vagy megelégedve, bármikor le is iratkozhatsz majd.

K?sz?n?m, nem kérem a hasznos trendeket.
亚洲三级片-亚洲三级片在线观看-亚洲精品国产品国语在线试看